Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Akademik Birimler
GENEL TANITIM

YER VE KAPASİTE
İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı polikliniklerde günde 800-900 hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Büyük Acil polikliniği ve Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde mevcut diğer birimlerden danışılan hastaların konsültasyonu aralıksız sürdürülmekte ve günde 80-100 hasta değerlendirilmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı 17 serviste 264 yatak; Yoğun Bakımlarda 23 yatak; Devamlı Ara Bakım Ünitesinde 10 yatak; toplam 297 yatak kapasitesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Hacettepe Onkoloji Hastanesinde bulunan Gündüz Tedavi Ünitesinde günlük 50-100 hastaya tedavi verilmektedir.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Araştırma görevlileri nisan ve eylül aylarında yapılan TUS sınavları ile alınmakta; her dönemde ortalama 8-10 araştırma görevlisi kadrosu açılmaktadır.
Uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır.
İç Hastalıkları Uzmanlık eğitiminde birinci yıl araştırma görevlileri servislerde ve Yoğun Bakım Ünitesinde 12 ay çalışmakta üç günde bir servis nöbeti tutmaktadırlar. Birinci yıl araştırma görevlileri ilk yıl içerisinde İç Hastalıklarına yönelik bir eğitim programına katılmakta ve Yoğun Bakım Ünitesinde çalıştıkları dönem içerisinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında bir hafta süre ile eğitim almaktadırlar.
İkinci yıl araştırma görevlileri İç Hastalıkları Bilim Dalları’na bağlı polikliniklerde çalışmalarını sürdürür; dört günde bir servis nöbeti tutarlar. İkinci yıl içerisinde Koroner Bakım Ünitesinde 2 ay rotasyon yapılır. Belirtilen çalışma düzeni içerisinde 2. yılını tamamlayan araştırma görevlisi, jürisi Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenen sözlü sınava girer.
Üçüncü yıl araştırma görevlileri 3 ay İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nda rotasyon, 1 ay yoğun bakım kıdemliliği, 1 yıl süreyle servis kıdemliliği, 1 ay devamlı bakım ünitesinde olmak üzere kıdemli asistan olarak servislerde çalışmakta ve beş günde bir nöbet tutmaktadır. Dördüncü yıl araştırma görevlileri, 2 ay Göğüs Hastalıkları, 1 ay Radyoloji, Acil polikliniği dış bölüm konsültasyonları olmak üzere rotasyon yapar. Ayrıca 1 aylık dönemde Genel Dahiliye konsültan doktoru olarak görev yapmakta, 5-6 günde bir Büyük Acil Polikliniğinde nöbet tutmaktadırlar. İç Hastalıkları eğitiminin diğer rotasyonları da son yıl içerisinde tamamlanmaktadır. 
İç Hastalıkları Anabilim Dalında 4. yılını tamamlayan Araştırma Görevlileri, uzmanlık tezini tamamladıktan ve tezi Anabilim Dalı Başkanı tarafından görevlendirilen jüri üyeleri tarafından kabul edildikten sonra İç Hastalıkları Uzmanlık Sınavına girmeye hak kazanır. Uzmanlık sözlü sınav jürisi Anabilim Dalı Başkanı tarafından belirlenir. Anabilim Dalı Başkanı, jüri başkanıdır.


ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI
İç Hastalıkları Anabilim Dalında haftada iki gün 13:00-14:00 saatleri arasında değişimli olarak araştırma görevlilerine yönelik ders, vaka toplantıları, ayda bir kez genel mortalite toplantısı (her ay ilk çarşamba) ve haftada bir kez morbidite ya da özel mortalite toplantısı yapılmaktadır. Ayrıca servislerde çalışıldığı süre içerisinde konsültan öğretim görevlisi ile her bilim dalı bünyesinde öğretim üye/görevli ve uzmanlar ile haftalık ve aylık makale ve seminer toplantıları olmaktadır.

 

Duyurular ve Haberler

  • Anabilim Dalımız, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı tarafından düzenlenen
    1. Ulusal Diyabet Teknolojileri Sempozyumu, 20-22 Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecektir.
    Diyabet yönetiminde teknolojinin nasıl daha yaygın ve verimli kullanılabileceğine odaklanmış olan bu sempozyum, Türkiye'de öncü bir etkinlik olacaktır. 
    İlgilenenler için web adresi: http://www.diyabetteknolojileri.com
Duyuru Arşivi için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye Ankara
Web Master: Dilek Çiçek (dilek.cicek@hacettepe.edu.tr)