Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Akademik Birimler
TARİHÇE

İç Hastalıkları Anabilim Dalı; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1964 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün için Hematoloji, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji, Onkoloji, Genel Dahiliye, Yoğun Bakım, ve Geriatri, İş ve Meslek Hastalıkları bilim dallarında eğitim ve sağlık hizmetlerine devam edilmektedir.

Duyurular

  • Anabilim Dalımız, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı tarafından düzenlenen
    1. Ulusal Diyabet Teknolojileri Sempozyumu, 20-22 Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecektir.
    Diyabet yönetiminde teknolojinin nasıl daha yaygın ve verimli kullanılabileceğine odaklanmış olan bu sempozyum, Türkiye'de öncü bir etkinlik olacaktır. 
    İlgilenenler için web adresi: http://www.diyabetteknolojileri.com
Duyuru Arşivi için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye Ankara
Web Master: Dilek Çiçek (dilek.cicek@hacettepe.edu.tr)