Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Akademik Birimler
VİZYON MİSYON

HEMATOLOJİ BİLİM DALI

GENEL DAHİLİYE BİLİM DALI

GERİATRİ BİLİM DALI

ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI

NEFROLOJİ BİLİM DALI

ROMATOLOJİ BİLİM DALI

GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

ONKOLOJİ BİLİM DALI

YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

Duyurular

  • Anabilim Dalımız, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı tarafından düzenlenen
    1. Ulusal Diyabet Teknolojileri Sempozyumu, 20-22 Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecektir.
    Diyabet yönetiminde teknolojinin nasıl daha yaygın ve verimli kullanılabileceğine odaklanmış olan bu sempozyum, Türkiye'de öncü bir etkinlik olacaktır. 
    İlgilenenler için web adresi: http://www.diyabetteknolojileri.com
Duyuru Arşivi için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye Ankara
Web Master: Dilek Çiçek (dilek.cicek@hacettepe.edu.tr)