Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Akademik Birimler
Anasayfa
İç Hastalıkları Anabilim Dalı web sayfasına hoşgeldiniz.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1963 yılında Sayın Prof.Dr.Şeref Zileli önderliğinde kurulmuş olup, o tarihten itibaren 400'ün üzerinde İç Hastalıkları Uzmanı yetiştirmiştir. Tüm uzmanlar, aldıkları eğitimin bir yansıması olarak, gerek akademik yaşamda, gerekse devlet kadrolarında iyi hekimlik uygulamalarını yapmış ve yapmaktadır.
 
Etik ve profesyonel değerlerine sahip, eğitim ve yetkinlikleri belirlenmiş, hasta bakımında hasta-odaklı, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğini ön plana çıkarmış, kronik hastalık yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmiş, profesyonelliği, sürekli eğitim ve gelişmeyi benimsemiş, genel dahiliye-yan dal işbirliğini en üst düzeye getirmiş, informasyon teknolojisini yoğun kullanan İç hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üye ve yardımcılarımıza, uzmanlarımıza ve araştırma görevlilerimize 2016-2017 akademik eğitim döneminde başarılar dilerim. 
 
 
                                                                                              Prof.Dr.Yahya Büyükaşık
                                                                                              İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Duyurular ve Haberler

  • Anabilim Dalımız, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı tarafından düzenlenen
    1. Ulusal Diyabet Teknolojileri Sempozyumu, 20-22 Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecektir.
    Diyabet yönetiminde teknolojinin nasıl daha yaygın ve verimli kullanılabileceğine odaklanmış olan bu sempozyum, Türkiye'de öncü bir etkinlik olacaktır. 
    İlgilenenler için web adresi: http://www.diyabetteknolojileri.com
Duyuru Arşivi için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye Ankara
Web Master: Dilek Çiçek (dilek.cicek@hacettepe.edu.tr)